#
กรมบัญชีกลาง
#กรมบัญชีกลาง
#
กลุ่มงานอำนวยการ (ศาลากลาง)
#กลุ่มงานอำนวยการ
#
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
#ประปา #จ่ายค่าน้ำ #ท่อแตก
#
คลินิกยุติธรรม
#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม
#
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
#เรือนจำกลางเชียงใหม่ #เรือนจำหญิง #ทัณฑสถานหญิง
#
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (เสมียนตรา)
#การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ #ที่ทำการปกครอง
#
บ้านพักข้าราชการตำรวจภูธร
#บ้านพักข้าราชการ
#
ศาลปกครองเชียงใหม่
#ศาลปกครองเชียงใหม่ #ศาล #ศาลปกครอง
#
ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
#ศาลอุทธรณ์ #ศาล
#
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#
ศาลแขวง (ศาลเด็ก)
#ศาล #ศาลแขวง #ศาลเด็ก
#
ศาลแรงงาน ภาค 5
#ศาลแรงงาน
#
ศูนย์ดำรงธรรม
#ร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
#
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่
#
ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
#พิทักษ์สิทธิเด็ก #พิทักษ์สิทธิสตรี
#
ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย
#ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง
#
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มฑบ.33
#ฝึกรด. #นักศึกษาวชาทหาร #หนองฮ่อ
#
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
#ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
#
ศูนย์ศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียม และพลังงานทหาร
#ศูนย์ศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียม #พลังงานทหาร
#
ศูนย์สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
#ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ #ศูนย์วิจัยสาธิต
#
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2
#ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต2เชียงใหม่ #ศูนย์สื่อสารภูมิภาคกรมการปกครอง #สป.มท. 25433
#
สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าแดด
#โรงรับจำนำ #เทศบาล #โรงรับจำนำป่าแดด
#
สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
#ดูดาว #ดาราศาสตร์ #อุทยานดาราศาสตร์
#
สำนักคลัง เขต 5
#คลัง #สำนักงานคลัง
#
สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
#เลือกตั้ง #สำนักงานคณะกรรมการ #การเลือกตั้ง
#
สำนักงาน คุมประพฤติภาค 5
#ศูนย์ควบคุมความประพฤติ #สคป
#
สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
#ศึกษาธิการจังหวัด
#
สำนักงาน สกสค .เชียงใหม่
#สำนักงานสวัสดิภาพครู #ช.พ.ค. #ช.พ.ส.
#
สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
#ท่องเที่ยวเทศบาล #สำนักงานการท่องเที่ยว
#
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่
#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
#
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)
#ใบขับขี่ #ทะเบียนรถ #ต่อภาษีรถ
#
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)
#เสียภาษีรถ #โอนรถจักรยานยนต์ #เลื่อนล้อต่อภาษี
#
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
#ศปภ. #สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #อนุญาโตตุลาการ
#
สำนักงานคดีปกครอง
#สำนักงานคดีปกครอง
#
สำนักงานจัดหางาน
#หางาน #smartjob center #หางานคนพิการ