#
สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
#สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา #สถานทูตพม่า #วีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิชเซอร์แลนด์
#สถานกงสุลสวิสเซอร์แลนด์ #หนังสือเดินทาง #วีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์บังกลาเทศ (เชียงใหม่)
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์โปรตุเกส
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู
#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า
#
กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย จังหวัดเชียงใหม่
#กงสุลกิตติมศักดิ์ #กงสุลรัสเซีย #ทูตรัสเซีย