#
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเชียงใหม่)
#การท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ศูนย์ท่องเที่ยว
#
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
#จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า
#
บมจ. กสท โทรคมนาคม
#แคทเทเลคอม #แคท #กสทเชียงใหม่
#
พีอีเอ ชอป (สาขาแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น G)
#จ่ายค่าไฟฟ้า #ชำระค่าไฟฟ้า #ติดตั้งมิเตอร์
#
พีอีเอช้อป ( ชั้น 2 มีโชคพลาซ่า)
#ค่าไฟ #ขอใช้ไฟฟ้า #ค่าไฟฟ้า
#
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13
#ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง #ศูนย์พัฒนาสังคม #ศพส.13
#
ศูนย์เยาวชน อบจ.
#ศูนย์เยาวชน
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 1
#โรงรับจำนำ #จำนำทอง #จำนำของ
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 2
#โรงรับจำนำ #เทศบาล
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 3
#โรงรับจำนำ #เทศบาล
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 4
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สถานีกาชาดที่ 3 (คลินิคนิรนาม)
#คลินิกนิรนาม #เอชไอวี #เอดส์
#
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู
#สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู #สพค #ส.พ.ค.
#
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
#สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม #สตรีศรีลานนาไทย #สมาคม
#
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
#ฌคป. #สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ #สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
#
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( ใกล้สนามบินเชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
#
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (พรอมเมนาดา)
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
#
สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่
#สำนักงานท่าอากาศยาน #ทอท
#
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10
#ป้องกันควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข
#
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#ส่งเสริมการค้า #แสดงสินค้า
#
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์
#ซิป้า เชียงใหม่ #สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
#
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1
#สปสช #หลักประกันสุภาพ #บัตรทอง
#
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่
#การเคหะเชียงใหม่ #สำนักงานการเคหะ
#
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
#
เคาน์เตอร์ GCS เคาน์เตอร์บริการประชาชน (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)
#ทำบัตรประชาชนวันหยุด #ทำบัตรประชาชนมบัตรหมดอายุ #องค์การบริหารส่วนจังหวัด
#
เทศบาลนครเชียงใหม่
#ทำบัตรประชาชน #บริการด้านทะเบียนราษฎรม #แจ้งเกิด