โบราณสถานเวียงสุทโธ

#เมืองเก่าฝาง #วัดโบราณ #วัดเจดีย์อุดมศิลป์

แนวกำแพงโบราณเมืองฝาง

#กำแพงโบราณ #กำแพงเมืองฝาง

อุทยานวีรกรรมเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

#อุทยานวีรกรรม #สถานที่ท่องเที่ยว #ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝาง พระนางสามผิว

#อนุสาวรีย์ #น้ำบ่อซาววา #พระเจ้าฝาง

บ่อน้ำพุร้อนฝาง

#น้ำพุร้อน #สถานที่ท่องเที่ยว #อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

#พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

#สถานที่ท่องเที่ยว #สถานที่กางเต็น #ดอยอ่างขาง