#
กิ่วแม่ปาน
#กิ่วแม่ปาน #ท่องเที่ยว
#
ขัวเหล็ก เชียงใหม่
#สะพานเหล็ก #ขัวเหล็ก
#
ดอยม่อนจอง
#ดอย #ม่อนจอง #ท่องเที่ยว
#
ดอยสุเทพ
#ดอยสุเทพ #วัด #ท่องเที่ยว
#
ดอยหลวงเชียงดาว
#ดอย #เชียงดาว #ท่องเที่ยว
#
ดอยอ่างขาง
#ดอย #อ่างขาง #ท่องเที่ยว
#
ประตูท่าแพ
#ประตูท่าแพ #เชียงใหม่ #สถานที่ท่องเที่ยว
#
ประตูท่าแพ
#ประตูท่าแพ
#
สถานที่จัดงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่
#งานฤดูหนาว #งานกาชาด #งาน OTOP
#
สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์ #หมีแพนด้า #อควาเรียม
#
สะพาน นวรัฐ
#ชมวิว #แม่น้ำปิง #ตกปลา
#
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
#อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย #ครูบาศรีวิชัย #อนุสาวรีย์
#
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
#อุทยานหลวง #ราชพฤกษ์ #ท่องเที่ยว