#
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม
#เวียงกุมกาม #ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม
#
วัดธาตุขาว
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดหนานช้าง (วัดปิงห่าง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกานโถม (ช้างค้ำ)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดพระเจ้าองค์ดำ
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดเสาหิน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดพญามังราย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่ป้าด้อม
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดอีก้าง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดโบสถ์
#เวียงกุมกาม
#
วัดปูเปี้ย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่จ๊อกป๊อก
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดหัวหนอง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดป่าตาล
#เวียงกุมกาม
#
วัดกู่ขาว
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่มะเกลือ
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดพันเลา
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่ต้นโพธิ์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่ไม้ซ้ง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่ริดไม้
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่อ้ายสี
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกุมกาม หมายเลข 1
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดธาตุน้อย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกุมกามทีปราม (ร้าง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกุมกามทีปราม หมายเลข 1
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกุมกาม
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกู่อ้ายหลาน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ