#
สวนสาธารณะ เทศบาลสันทรายหลวง
#สวนสาธารณะ #สวนพักผ่อน