คิวรถสองแถว [ ฮอด -> อมก๋อย]

#รถไปอมก๋อย #รถสองแถวไปอมก๋อย

คิวรถสองแถว [ฮอด-กองลอย-แม่สะเรียง]

#ไปกองลอย #ไปแม่สะเรียง

รถบัส [ฮอด -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232 ก.)

#รถบัสกลับเชียงใหม่ #ฮอด #รถไปดอยเต่า

รถสองแถว [ ฮอด - บ่อหลวง - กองลอย - บ่อสลี - กองก๋อย ]

#รถไปฮอด #รถไปฮอดบ่อหลวง #รถไปฮอดกองลอย

สถานี ท่ารถเปรมประชา

#ท่ารถเปรมประชา #ท่ารถแม่ฮ่องสอน #ท่ารถฮอด

นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 (สาขา บ้านขุน )

#ส่งพัสดุ #ขนส่งสินค้า #ส่งของทั่วไทย

จุดจอด รถบัส [ ฮอด -> ดอยเต่า ] (1232 ก.)

#ฮอดไปดอยเต่า #รถบัสจากฮอดไปดอยเต่า

จุดจอด รถบัส [ฮอด ->วังลุง-ดอยเต่า ] (1232 ก.)

#ไปวังลุง #รถเมล์จากฮอดไปวังลุง #รถเมล์ฮอดไปดอยเต่า