#
  โมไบค์ [สถานี ประตูท่าแพ ]
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ ( รพ.สวนดอก)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (ก๋วยเตี๋ยวลีลา)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (พระสิงห์)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (ศรีธนา)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (สถานีกาดหลวง ริมปิง)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (สถานีคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ (หน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ [สถานี ประตูเชียงใหม่ ]
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ [สถานี สวนบวกหาด ]
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ [สถานี สามกษัตริย์ ]
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า
#
  โมไบค์ฮับ (ชีวีวนา)
#จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ #โมไบค์ #จักรยานเช่า