#
คิวรถสองแถว [ สันป่ายาง--> เชียงใหม่(กาดหลวง)] (2428) *ขาเข้าเมือง*
#รถไปสันป่ายางเข้าเมืองเชียงใหม่ #สองแถวสันป่ายางไปเชียงใหม่ #รถสันป่ายางไปกาดหลวง