#
คิวรถสองแถว [สันกำแพง(ตลาดสันกำแพง) ->เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง*
#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่