#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ท่าตอน]
#รถสองแถวฝางไปท่าตอน #ฝางท่าตอน #รถไปท่าตอน
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->แม่สรวย]
#ฝางไปแม่สรวย #ฝางไปเชียงราย #สองแถวฝางไปแม่สรวย
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ไชยปราการ->พร้าว] (2427)
#รถฝางไปไชยปราการ #สองแถวไปไชยปราการ #รถฝางไชยปราการ
#
คิวรถสองแถว [ฝาง(ตลาดฝางกัลยา)-->ท่าตอน]
#รถสองแถวฝางไปท่าตอน #ฝางท่าตอน #รถไปท่าตอน
#
คิวรถบัส [ฝาง(ตลาดฝางกัลยา) ->เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)] (1231)
#จำหน่ายตั๋วรถบัส #ฝางไปเชียงใหม่ #ฝางไปท่าตอน
#
สถานี/คิวรถ ยานยนต์นครเชียงใหม่ สำนักงาน (สาขาฝาง)
#จำหน่ายตั๋วรถบัส #ฝางไปเชียงใหม่ #ฝางไปท่าตอน
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง -> อาเขตช้างเผือก] (1231ก)
#รถสองแถวฝางเชียงใหม่ #รถกลับเชียง #รถฝางไปเชียงใหม่
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->แม่สลัก]
#รถฝางไปแม่สลัก #รถฝางไปแม่ดาบ #สองแถวฝางไปแม่สลัก
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง-> บ้านคุ้ม-อ่างขาง] (2284)
#รถสองแถวบ้านคุ้ม #รถสองแถวฝางบ้านคุ้ม #รถไปบ้านคุ้ม