#
คิวรถสองแถว [ ฮอด -> อมก๋อย]
#รถไปอมก๋อย #รถสองแถวไปอมก๋อย
#
รถสองแถว [ ฮอด - บ่อหลวง - กองลอย - บ่อสลี - กองก๋อย ]
#รถไปฮอด #รถไปฮอดบ่อหลวง #รถไปฮอดกองลอย
#
สถานี ท่ารถเปรมประชา
#ท่ารถเปรมประชา #ท่ารถแม่ฮ่องสอน #ท่ารถฮอด
#
รถบัส [ฮอด -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232 ก.)
#รถบัสกลับเชียงใหม่ #ฮอด #รถไปดอยเต่า
#
จุดจอด รถบัส [ ฮอด -> ดอยเต่า ] (1232 ก.)
#ฮอดไปดอยเต่า #รถบัสจากฮอดไปดอยเต่า
#
จุดจอด รถบัส [ฮอด ->วังลุง-ดอยเต่า ] (1232 ก.)
#ไปวังลุง #รถเมล์จากฮอดไปวังลุง #รถเมล์ฮอดไปดอยเต่า