#
คิวรถสองแถว [สะเมิงใต้(ตลาดสดสะเมิง)-> วัดจันทร์-กัลยาวิวัฒนา ]
#สะเมิงไปวัดจันทร์ #สะเมิงไปกัลยาวิวัฒนา
#
คิวรถสองแถว [สะเมิง(ตลาดสดสะเมิง)-อมลอง-> กาดหลวงเชียงใหม่ ] *ขาเข้าเมือง*
#รถสองแถวสะเมิง #สองแถวสะเมิงไปเชียงใหม่ #สองแถวสะเมิงเข้าเมืองเชียงใหม่