#
คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
#รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก-19)
#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
#
สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
#จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315) [ดาวทองขนส่ง]
#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้รถไปเวียงแหง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] #สายใหม่# *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*
#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)
#รถสองแถวเวียงกาหลง #รถสองแถวแม่ขะจาน #รถสองแถวเวียงป่าเป้า
#
รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)
#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น #รถตู้อมก๋อย
#
สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)
#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน
#
คิวรถตู้/รถสองแถว [พร้าว -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)]
#เดินทางพร้าวเชียงใหม่ #รถสองแถวพร้าวเชียงใหม่ #รถตู้พร้าวเชียงใหม่
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ท่าตอน]
#รถสองแถวฝางไปท่าตอน #ฝางท่าตอน #รถไปท่าตอน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
คิวรถสองแถว [จอมทอง-แม่แจ่ม]
#ไปอำเภอแม่แจ่ม #ไปดอยอินทนนท์ #ไปศูนย์ข้อมูดอยอินทนนท์
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
#
คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)
#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก
#
รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
#
คิวรถสองแถว [ ฮอด -> อมก๋อย]
#รถไปอมก๋อย #รถสองแถวไปอมก๋อย
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> กัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์)] (2428)
#คิวบ้านวัดจันทร์ #สองแถววัดจันทร์ #รถไปกัลยาณิวัฒนา
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง
#
คิวรถสองแถว [สันกำแพง(ตลาดสันกำแพง) ->เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง*
#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ไชยปราการ->พร้าว] (2427)
#รถฝางไปไชยปราการ #สองแถวไปไชยปราการ #รถฝางไชยปราการ
#
รถบัส [ฮอด -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232 ก.)
#รถบัสกลับเชียงใหม่ #ฮอด #รถไปดอยเต่า
#
คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->แม่สรวย]
#ฝางไปแม่สรวย #ฝางไปเชียงราย #สองแถวฝางไปแม่สรวย
#
รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)
#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม]
#รถตู้ไปม่อนแจ่ม #รถไปม่อนแจ่ม
#
คิวรถสองแถว [แม่ริม](ป่าติ้ว)-> ตลาดวโรรส ] (2428) *ขาเข้าเมือง
#รถแม่ริมเชียงใหม่ #สองแถวแม่ริม #แม่ริมไปกาดหลวง
#
คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)
#วินมอเตอร์ไซค์ #บริการมอเตอร์ส่ง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*
#ไปหนองตอง #อำเภอหางดง #สองแถวหนองตอง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน