#
[BTTS] เชียงใหม่-สนามบิน-บ้านถวาย-สารภี
#คิวรถสารภี #คิวรถบ้านถวาย #รถตู้แอร์
#
คิวรถดอยสุเทพ-ดอยปุย
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถดอยสุเทพ-ดอยปุย (หน้า สวนสัตว์)
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถตู้ เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก]-ลำพูน
#รถตู้ไปลำพูน #รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน
#
คิวรถตู้ เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก]-เปียงหลวง
#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่[กาดหลวง]-สันกำแพง]
#รถไปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง #รถไปบ่อสร้าง #รถไปวัดป่าตึง
#
คิวรถสองแถว [ กาดหลวง-สันป่ายาง]
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) - ฝาง
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-จอมทอง [หน้าประตูเชียงใหม่]
#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด[กาดหลวง]
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-หนองตอง [หน้าประตูเชียงใหม่]
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-หนองตอง(ลำพูน) [กาดหลวง]
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-แม่ริม [กาดหลวง]
#รถไปแม่ริม #รถไปน้ำตกแม่สา #เที่ยวบ้านม้ง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-แม่โจ้-ทุ่งข้าวตอก-แม่แฝก-ป่าเหมือด
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่[กาดหลวง]-พร้าว
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก] - แม่ริม
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
#
คิวรถสองแถวสีฟ้า เชียงใหม่(ขัวเหล็ก)-ลำพูน
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถแดง ดอยสุเทพ-ดอยปุย (ตลาดช้างเผือก)
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - อ. ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถตู้
#
รถท่องเที่ยว กรีนแอดฮาร์ท
#รถท่องเที่ยว #รถพาเที่ยวเชียงใหม่ #รถพารอบเมือง
#
รถบัส [อาเขตช้างเผือก]-อมก๋อย
#รถบัสไปอมก๋อย #รถเมล์ไปอมก๋อย
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ดอยเต่า] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - อ. ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่-ลำพูน(อาเขตช้างเผือก)
#รถบัสลำพูน #ไปลำพูน #เมล์ลำพูน
#
รถบัส/รถตู้ เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก]-พร้าว(ใต้)
#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว
#
รถมอมชมเมืองเชียงใหม่
#นั่งรถชมเมืองเชียงใหม่ #นั่งรถชมเมือง #มอมคาร์
#
รถสองแถว (2552) [อาเขตช้างเผือก - ป่าป้อง]
#อาเขตช้างเผือก #ป่าป้อง #รถสองแถว
#
รถสองแถว (2552) [อาเขตช้างเผือก - ดอยสะเก็ด]
#อาเขตช้างเผือก #ป่าป้อง #รถสองแถว
#
รถสองแถว [ กาดหลวง-สะเมิงใต้ ]
#รถสองแถว #สะเมิง #ที่ว่าการอำเภอ
#
รถสองแถว [กาดหลวง >> บ่อหิน-สันปูเลย-ท่ารั้ว] (2552)
#ไปบ่อหิน #ไปสันปูเลย #ไปท่ารั้ว
#
รถสองแถว [อาเขตช้างเผือก]-หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง
#รถไปหางดง #รถไปสันป่าตอง #รถไปจอมทอง
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [กาดหลวง- ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [กาดหลวง- แม่แตง ] (2587)
#กาดหลวง-แม่แตง #รถสองแถว #แม่แตง
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - บ้านธิ] (658)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #บ้านธิ
#
  รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ลำพูน] (181)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #ลำพูน