#
[BTTS] เชียงใหม่-สนามบิน-บ้านถวาย-สารภี
#คิวรถสารภี #คิวรถบ้านถวาย #รถตู้แอร์
#
คิวรถ [หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง] (สาย 2553)
#หางดง #สันป่าตอง #จอมทอง
#
คิวรถดอยสุเทพ ดอยปุย
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถตู้ เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก]-เปียงหลวง
#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้
#
คิวรถสองแถว [กาดหลวงเชียงใหม่-สันกำแพง]
#รถไปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง #รถไปบ่อสร้าง #รถไปวัดป่าตึง
#
คิวรถสองแถว [ กาดหลวง-สันป่ายาง]
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-จอมทอง [หน้าประตูเชียงใหม่]
#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด
#รถไปบ่อสร้าง #รพไปแม่ก๊ะ #รถไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-ป่ากล้วย
#ป่ากล้วย #รถไปป่ากล้วย
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-แม่ริม [กาดหลวง]
#รถไปแม่ริม #รถไปน้ำตกแม่สา #เที่ยวบ้านม้ง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-แม่โจ้-ทุ่งข้าวตอก-แม่แฝก-ป่าเหมือด
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่[กาดหลวง]-พร้าว
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
คิวรถสองแถวรถสีฟ้า [ กาดหลวง - ลำพูน ]
#กาดหลวง #ลำพูน #รถฟ้าลำพูน
#
คิวรถสองแถวสีฟ้า เชียงใหม่(ขัวเหล็ก)-ลำพูน (รถฟ้า)
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพัน
#
คิวสองแถว [สะเมิง-บ้านบ่อแก้ว]
#สะเมิง #บ้านบ่อแก้ว
#
รถตู้ [อาเขตช้างเผือก]-ออมก๋อย-แม่ตื่น
#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น
#
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - อ. ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถตู้
#
รถท่องเที่ยว กรีนแอดฮาร์ท
#รถท่องเที่ยว #รถพาเที่ยวเชียงใหม่ #รถพารอบเมือง
#
รถบัส [อาเขตช้างเผือก]-อมก๋อย
#รถบัสไปอมก๋อย #รถเมล์ไปอมก๋อย
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ดอยเต่า] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ทุ่งหัวช้าง] (666)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #ทุ่งหัวช้าง
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - พร้าว (เหนือ)] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - อ. ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ฮอด] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่-ลำพูน(อาเขตช้างเผือก)
#รถบัสลำพูน #ไปลำพูน #เมล์ลำพูน
#
รถมอมชมเมืองเชียงใหม่
#นั่งรถชมเมืองเชียงใหม่ #นั่งรถชมเมือง #มอมคาร์
#
รถสองแถว (2552) [อาเขตช้างเผือก - ป่าป้อง]
#อาเขตช้างเผือก #ป่าป้อง #รถสองแถว
#
รถสองแถว (2552) [อาเขตช้างเผือก - ดอยสะเก็ด]
#อาเขตช้างเผือก #ป่าป้อง #รถสองแถว
#
รถสองแถว [ กาดหลวง-สะเมิงใต้ ]
#รถสองแถว #สะเมิง #ที่ว่าการอำเภอ
#
รถสองแถว [ เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (สาย 2556)
#เวียงกาหลง #แม่ขะจาน #เวียงป่าเป้า
#
รถสองแถว [อาเขตช้างเผือก]-หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง
#รถไปหางดง #รถไปสันป่าตอง #รถไปจอมทอง
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - บ้านธิ] (658)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #บ้านธิ
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - ลำพูน] (181)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #ลำพูน
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - สันกำแพง] (2586)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #สันกำแพง
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - หนองไคร้] (2587)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #หนองไคร้
#
รถสองแถว เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - แม่ก๊ะ] (2586)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #แม่ก๊ะ