#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
#
รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง] (1231)
#รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน
#
รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถตู้ #รถตู้ไปอำเภอฝาง
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก.)
#รถตู้ไปลำพูน #รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน
#
รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.)
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315)
#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้รถไปเวียงแหง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
#จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่โจ้-แม่แฝก-ป่าเหมือด] *สายเก่า* (1234 ข.)
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553)
#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] (2586)
#รถไปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง #รถไปบ่อสร้าง #รถไปวัดป่าตึง
#
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)
#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น #รถตู้อมก๋อย
#
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)
#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428)
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด]
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขัวเหล็ก)-> ลำพูน ] (181 ก.)
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)
#วินมอเตอร์ไซค์ #บริการมอเตอร์ส่ง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553)
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้-บ่อแก้ว ] (2428)
#รถสองแถวสะเมิง #โป่งแยง #สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว
#
คิวรถเมล์ [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน] (181 ก.)
#รถบัสลำพูน #ไปลำพูน #เมล์ลำพูนรถตู้
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน
#
คิวรถตู้[BTTS] [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> บ้านถวาย ]
#คิวรถบ้านถวาย #รถตู้แอร์ #รถไปสนามบิน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428)
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
#
คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> หนองตอง] (2553)
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ] (2586)
#รถไปบ่อสร้าง #รถไปแม่ก๊ะ #สองแถวบ่อสร้าง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] *สายใหม่*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถแท็กซี่อาเขต แท็กซี่เชียงใหม่ (อาเขต 2)
#แท็กซี่เชียงใหม่ #แท็กซี่ #แท็กซี่เชียงใหม่อาเขต
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)
#รถสองแถว #บ้านธิ #รถไปลำพูนบ้านธิ
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] (2586)
#รถไปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง #รถไปบ่อสร้าง #รถไปวัดป่าตึง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย #รถไปสันป่ายาง
#
รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง]
#น้ำพุร้อนสันกำแพง #แม่ออน #รถตู้แม่กำปอง
#
คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถสองแถว [ เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก-แม่แฝก-สันทราย-แม่โจ้]*สายใหม่*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คิวรถไปแม่โจ้