#
กรีนบัส / ขนส่งสินค้า (สำนักงานเชียงใหม่)
#รถบัส #รถบัสสายเหนือ #ขนส่งสินค้า
#
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร services plus
#ตั๋วรถโดยสาร #จองตั๋วรถทัวร์
#
ชัยสิทธิ์ทัวร์ (อาเขต 3)
#กรุงเทพ #นครสวรรค์ #กำแพงเพชร
#
ทีจีเอ็กซ์เพรส (สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล)
#สำรองที่นั่งเครื่องบิน #รับยื่นวีซ่า #สำรองที่พัก
#
ธนโชติ ทัวร์ (อาเขต 2)
#เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ
#
นิววิริยะยานยนต์ (อาเขต 2,3)
#เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ
#
บางกอกบัสไลน์ (อาเขต 3)
#กรุงเทพ-เชียงใหม่ #เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ
#
บุษราคัมทัวร์ (อาเขต 3)
#กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ #รถบัสไปกรุงเทพ
#
ภูมิใจขนส่ง
#บริการรถทัวร์ #บริการรถบัส #บริการรถตู้
#
ภูหลวง ทัวร์ (อาเขต 2)
#ขอนแก่น #ขอนแก่น–เชียงใหม่ #อุตรดิตถ์
#
ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน
#
ลิกไนท์ทัวร์ (อาเขต 3)
#กรุงเทพ-เชียงใหม่ #เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ
#
วิริยะทัวร์ (อาเขต 3)
#กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ #รถบัสไปกรุงเทพ
#
ศรีทะวงศ์ ทัวร์ (อาเขต 2)
#เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ
#
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต (อาเขต 2,3)
#กาญจนบุรี #กำแพงเพชร #นครสวรรค์
#
  ศูนย์จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร(ราชภัฏเชียงใหม่)
#ตั๋วกรีนบัส #ตั๋วสมบัติทัวร์ #ตั๋วเชิดชัย
#
สยามเฟริสท์ทัวร์ /สยามเฟิสท์เอ็กซ์เพรสคาร์โก
#รถบัสเชียงใหม่ไปกรุงเทพ #รถทัวร์เชียงใหม่ไปกรุงเทพ #ขนส่งสินค้าเชียงใหม่กรุงเทพ
#
สยามเฟิสท์ทัวร์ (อาเขต)
#ไปกรุงเทพ #เดินทางกรุงเทพ
#
อ.ศึกษาทัวร์ (อาเขต 2)
#เลย #อุดร #หนองคาย
#
อะเวียร บุ๊คกิ้ง (รถตู้)
#ปาย #แม่ฮ่องสอน #สบป่อง
#
อินทราทัวร์ (อาเขต3)
#กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ #รถบัสไปกรุงเทพ
#
อีสานทัวร์ (อาเขต 2,3)
#เชียงใหม่-ขอนแก่น #ไปขอนแก่น
#
เชิดชัยทัวร์ (อาเขต 2,3)
#เชียงใหม่กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ #กทม.
#
เปรมประชาขนส่ง (ขนส่งช้างเผือก)
#พร้าว #แม่โจ้ #เชียงดาว
#
เวียงพิงค์บัส (อาเขต 3)
#กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ #รถบัสไปกรุงเทพ
#
แอมบาสเดอร์ทัวร์ (อาเขต 3)
#รถบัส #บัสไปกรุงเทพ #ไปกรุงเทพ