#
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
#
หอพักนักศึกษาชาย 5 (เฮือนกัลปพฤกษ์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
#
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
#คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
#
ศาลาธรรม
#ศาลาธรรม
#
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
#
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอศิลป์ม.ช. #นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
#
ไอทีเอสซี คอร์เนอร์ ITSC Corner
#ศูนย์ให้บริการสารสนเทศ
#
สวนไม้สักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สวนสัก #ถ่ายภาพ #สถานที่ถ่ายภาพ
#
หอพักนักศึกษาหญิง 11 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช
#
สวนปาล์ม มช
#สวนปาล์ม
#
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
#วอลเลย์บอล #วอลเลย์บอลชายหาด
#
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
#ภาควิชาภาษาอังกฤษ
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
#
คณะเทคนิคการแพทย์
#เทคนิคการแพทย์
#
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#
โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
คณะรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์
#คณะรัฐศาสตร์ #รัฐประศาสนศาสตร์
#
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
อ่างแก้ว มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
#อ่างแก้ว #มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
#
คณะสื่อสารมวลชน
#คณะสื่อสารมวลชน
#
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟู๊ดคอร์ท
#ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์อาหารมช #ศูนย์อาหารทั่วไป
#
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
#สำนักงานบริหาร #จัดการทรัพย์สิน
#
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ปรึกษาด้านยาสุขภาพ #ร้านขายยา #เภสัชกร
#
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
#ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ #จิตเวชศาสตร์
#
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา)
#หอศิลป์ #หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
คณะพยาบาลศาสตร์
#พยาบาลศาสตร์ #พยาบาล
#
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร #เกษตรมช #สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
#
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
#ศิลปะ #สื่อ #เทคโนโลยี
#
อาคารวิจัยนิวตรอน
#อาคารวิจัยนิวตรอน
#
คณะแพทยศาสตร์
#กายวิภาคศาสตร์ #กุมารเวชศาสตร์ #จักษุวิทยา
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
#เวชศาสตร์ชุมชน
#
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
กองพัฒนานักศึกษา
#พัฒนานักศึกษา
#
โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
#รถนำเที่ยว #รถนำเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
หอพักนักศึกษาชาย 2 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
#
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา
#อาคารเฉลิมพระเกียรติ #7รอบ #พระชนมพรรษา