#
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 (สันป่าตอง)
#สถาบันการอาชีวศึกษา #อาชีวศึกษา #ภาคเหนือ1
#
สำนักงาน กศน. อำเภอสันป่าตอง
#กศน #การศึกษานอกโรงเรียน
#
  วาย.เอ็ม.ซี.เอ. (สันป่าตอง)
#ภาษาจีน #บริการด้านห้องพัก #สอนภาษา
#
โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
#พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล #พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร #พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม